jurnal

jurnal

17 February 2016

BENGKEL PENGURUSAN PERPUSTAKAAN

Peserta dari : Mahkamah Seluruh Malaysia
Tarikh : 4-6/11/2015
Bertempat di : Gold Coast Morib International Resort

Bengkel pengurusan perpustakaan ini diadakan untuk memberikan pengetahuan yang lebih meluas lagi tentang apa itu RDA (Resource Desription & Access) dan Marc21.

Ia juga melatih para pegawai mengkatalog bahan-bahan perpustakaan dengan lebih efisien lagi. Penganjur telah menjemput tenaga pengajar dari Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) yang terlatih.

Diharapkan bengkel ini dapat membantu para pegawai menjalankan tugasan harian dengan lebih cekap dan lancar.

Para Peserta Bengkel

Penceramah Dari PNM

Latihan Berkumpulan
Latihan Katalog
Latihan Katalog
Peserta Kursus
Peserta Kursus

Latihan Berkumpulan

Lawati laman web berikut untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang RDA dan MARC 21

http://www.rdatoolkit.org/

http://www.marc21.ca/index-e.html