jurnal

jurnal

11 December 2014

Perkhidmatan Fotokopi


Perkhidmatan Fotokopi Dokumen , Akta, Buku dan lain-lain:
  • Perkhimatan fotokopi ada disediakan diperpustakaan ini. akan tetapi bayaran dikenakan sebanyak RM1 setiap satu salinan. bayaran hanya akan dikenakan kepada Peguam dan Orang Awam.
Surat yang dikeluarkan Oleh Ketua Pendaftar bagi
bayaran fotokopi di perpustakaan
  • Akan tetapi bayaran tidak akan dikenakan kepada mana-mana Pegawai atau Kakitangan Awam
  • Bagi Pelajar Universiti mereka hanya dibenarkan membuat fotokopi tidak lebih dari 10salinan dan jika perlu bawalah kertas A4 sendiri bagi memudahkan urusan fotokopi. 

No comments:

Post a Comment